"ارتباط شناسی" از جمله کتابهای مرجع و مهم در زمینه علوم ارتباطات است که سال ها به عنوان مرجع برایویان علوم ارتباطات قابل استفاده بوده است. کتاب ارتباط شناسی به قلم دکتر مهدی محسنیان با هدف موضوع ارتباطات انسانی نوشته شده است. در این راستا نویسنده انواع ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین را مورد مطالعه قرار داده است و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کلامی و غیر کلامی بحث می کند و در نهایت یک مدل مناسب برای این ارتباط ارائه می دهد.

این اثر که به ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی) می­پردازد غیر از کتابنامه، واژه نامه، موضوع نامه و نامنامه از هشت فصل تشکیل شده است. دو مقدمه از پرفسور مولانا و دکتر کاظم معتمدنژاد در ابتدای کتاب از مطالب مهم این اثر است که پروفسور مولانا درباره واژه و مفهوم ارتباطات مطالبی نوشته است و دکتر معتمدنژاد نیزسیری در تحول مطالعات ارتباطی را مورد مطالعه قرار داده است. مفاهیمی چون ارتباط چیست؟ معنی ارتباطات، پیام­های کلامی و غیرکلامی، پیشنهاد مدلی برای ارتباطات و سیر تحول ارتباطات از جمله مباحث مطرح شده در این اثر است. ضمن اینکه فشرده­ای از کتاب و متن کامل بخشی از آن به زبان انگلیسی هم در پایان کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

دریافت گزیده کتاب ( حجم : 500 ک.ب)

متن چند فصل اول

مقاله : نگاهی به  کتاب ارتباط شناسی
ارسال در تاريخ شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ توسط مدیر